• Hervormingsplannen in HLZ-brief

  Een groot deel van de verzachtingen uit de HLZ-brief en het Zorgakkoord van de rigoureuze bezuinigingen uit het Regeerakkoord worden één op één doorgeschoven naar de gemeenten.
  +Lees meer
 • Van AWBZ naar Wmo

  De AWBZ wordt teruggebracht naar een kern-AWBZ die nog slechts een minimum aan onverzekerbare zorg vergoedt: grote delen worden opgeheven of overgeheveld naar gemeenten en zorgverzekeraars.
  +Lees meer
 • Meer met minder

  De gemeente krijgt meer en zwaardere zorgtaken uit te voeren. Hiervoor is steeds minder geld beschikbaar. Hoe wordt de zorgbehoefte van burgers ingevuld? Hoe garandeert de gemeente continuïteit van zorg?
  +Lees meer
 • Decentralisatie AWBZ

  Wat is de impact van de transitie van AWBZ naar Wmo? Aan de hand van acht verschillende invalshoeken is een analyse te maken die de basis vormt voor de voorbereiding op de transitie.
  +Lees meer
 • Burgerparticipatie zelfregie

  Burgerparticipatie wordt een peiler waarop de nieuwe Wmo zwaar gaat leunen. Hoe kan zelfregie van burgers ingezet gaan worden om mantelzorg en burgerparticipatie optimaal in te zetten?
  +Lees meer
 • Inspiratiewijzer transitie

  Vanaf 2015 zullen dagactiviteiten niet meer gefinancierd worden vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten samen met aanbieders en inwoners de dagactiviteiten zelf gaan organiseren.
  +Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6